HIK 81
Borgernes Hus i Veng
Søballevej 6A
8660 Skanderborg
Se bestyrelsen

   

 

Skriv til webmaster

 

 

Velkommen til Hårby Idrætsklub af 1981


Kære forældre og alle andre, der bakkede op om bevarelsen af vores børnehave og styrkelse af Veng Skole & Børnehus
Vi er utrolig glade for den massive støtte, der på få dage blev skabt i forbindelse med, at de kommunale besparelser så ud til at kunne ramme vores børnehave. Og vi er overbevist om, at netop denne støtte var med til sikre, at forslaget blev taget ud af besparelses-buketten.
Vi kan fortælle, at der allerede nu arbejdes videre med de konstruktive forslag, der blev rejst i forbindelse med stormødet, herunder
- en tættere sammenhæng mellem skole/børnehus og Borgernes Hus/fritidslivet
- etablering af flere pasningsmuligheder for de 0-2 årige i distriktet (vuggestuepladser)
- renovering og fremtidssikring af børnehavens bygninger
- sikring af de trafikale forhold omkring landsbyordningen.

En initiativgruppe bl. a. med repræsentanter for bestyrelsen i Veng Skole & Børnehus samt HIK 81 er gået i gang med dette, og i løbet af de kommende uger og måneder vil I løbende få informationer.
Et af initiativerne vil være oprettelse af en støtteforening, som vil kunne organisere alle de gode kræfter, der arbejder for styrkelse af vores gode sted.
Det vil I som sagt høre mere om. Hvis nogen af jer allerede nu vil deltage/bidrage, er I velkomne til at henvende jer til én af os.
Venlig hilsen
Hanne Schønning, HIK 81 bestyrelse, tlf. 25 27 73 10

Lasse Damsø Petersen, Veng Skole & Børnehus' bestyrelse, tlf. 28 10 02 36 


Ændret tidspunkt for start på forældre/barn gymnastik

Holdet starter d. 8. september og ikke d. 1. som først annonceret


Ny multisal i Borgernes Hus

Som I nok har lagt mærke til, så er der gang i noget byggeri ved Borgernes Hus. 

Det er den nye Multisal, som en arbejdsgruppe har arbejdet på at få igangsat de sidste par år. Multisalen bliver på ca. 200 m2 og skal fortrinsvis bruges til gymnastikaktiviteter, men giver også mulighed for nye aktiviteter, møder, teater mm. Multisalen forventes færdig omkring midten af november, og er blevet til efter et bidrag fra kommunen på omkring 2 mio. kr. Derudover er der søgt samt bevilget midler fra forskellige og HIK81 bidrager også med et beløb. Se mere om projektet på planchen i cafeteriet. 

For at få pengene til at slå til, er der dele af byggeriet som skal udføres af "os selv" det vil sige frivillige i HIK81. Ihvertfald to opgaver søger vi hjælp til. Det bliver malerarbejde i enten weekend uge 41 eller weekend uge 43, samt udendørs belægning omkring salen i november. Har du lyst og mod på at hjælpe 3-4 timer, så kontakt Hanne Schønning på mail.


Skriv til webmaster@hik81.dk hvis du har en nyhed, der bør på websiderne her.

 

Siden er opdateret d. 28.09.2015

 

 

 

 

HIK81 samarbejder lokalt med

  •